Pro našeho VIP klienta jsme upravovali přípojný bod pro záložní napájení v případě výpadku nebo plánované odstávky. Celkový výkon TS byl 1600kVA, záložní agregát o stejném výkonu je v případě potřeby umístěn cca 20m od nové přípojné skříně.

Úprava trvala 2 dny, vyžádala si však odstávku pouze na 2 hodiny a i tu jsme pokryli agregátem. Výsledkem je rychlejší možnost přepnutí na záložní napájení bez nutnosti složitého přepojování kabelového vedení.

 

úprava TS b-energy